Et slag for: … Materialisme!

Som dere har sett her før, er jeg en motstander av at ord skal ilegges politiske meninger. Ord skal, ideelt sett, bare beskrive noe, ikke ha en bråte med assosiasjoner som samfunnet har til felles. Jeg vil ta tilbake ord og bruke dem som de egentlig er ment.

Jeg vil ha slutt på at materialsime udelt blir sett på som noe negativt. Jeg vil ha slutt på at materialisme forveksles med egoisme. Jeg vil slå et slag for materialismen!

Opp gjennom skoleverket og fra mediene har vi fått høre at materailister er mennesker som bare bryr seg om eiendelene sine og ikke om andre mennesker, eller verst av alt: Ikke legger vekt på det åndelige!

Hva er materialisme? Wikipedia sier:

Materialisme er en monistisk filosofisk retning som hevder at virkeligheten er virkelig, og eksisterer objektivt og uavhengig av hva menneskene subjektivt måtte tro og mene om den. Materien, som menneskene erfarer gjennom sine sanser og utforsker gjennom vitenskapelige undersøkelser, er ifølge materialismen det eneste som eksisterer. «Den materialistiske verdensanskuelse», sier den tyske materialistiske filosofen Friedrich Engels, «innebærer ganske enkelt en oppfatning av naturen som den er, uten noen som helst fremmed tilsetning».

Videre forteller wikipedia oss om materialismens historie:

Materialismen er like gammel som filosofien selv, og materialismens historie sammenfaller i stor grad med vitenskapens historie. De første greske naturfilosofene var alle materialister. Framfor å lete etter sannheten om verden omkring seg i mytologien, undersøkte de virkeligheten. Thales fra Milet (født ca. 640 f.Kr.), den første kjente filosofen, mente at alle ting er bygget opp av vann i forskjellige former. Selv om moderne vitenskap har bevist at Thales tok feil, var hans metode og verdensanskuelse materialistisk.

Materialisme går altså hånd i hånd med vitenskapen, menneskets største triumf sidestilt med kunst. Materialisme har fått menneskeheten ut av middelalderens kristne hegemoni, fått mennesker på månen, reddet utallige liv med legevitenskapen og sørger for at menneskeheten går framover. Derfor vil jeg ta ordet tilbake fra moralistiske religiøse ledere, hvis eneste oppnåelse er å underkue uskyldige mennesker og tjene seg rike på penger og ufortjent ære.

Jeg er en materialist og er stolt av det!

No comments

Comments are closed.