Mitt første AutoHotkey script

Jeg har laget mitt første script til AutoHotkey, et makroporgram for windows. Programmet har veldig mange muligheter, og jeg har benyttet meg av det når jeg har laget scriptet mousetab.ahk.

Dette scriptet er inspirert av musesnarveiene i Opera, særlig det at du kan bytte mellom fanene ved å holde inne høyre museknapp og bruke rullehjulet. Scriptet mitt gjør at du kan gjøre omtrent det samme i Windows for å alt+tabbe mellom vinduer. Det gjør man ved å holde inne rullehjulet mens man ruller på det. Dette er hele koden:

; denne er her for at den midtre museknappen skal fortsette å fungere som normalt
MButton::Click middle
; denne linja sier at når man holder inne midtre museknapp og ruller hjulet ned, skal den kjøre kommandoen alt+tab
MButton & WheelDown::AltTab
; ditto, bare at når man ruller ned blir det shift+alt+tab
MButton & WheelUp::ShiftAltTab

No comments

Comments are closed.