Vern om ditt personvern

EUs datalagringsdirektiv er ikke langt fra å bli innført i Norge. Dette direktivet blir nærmest automatisk innført i Norges lovverk gjennom EØS-avtalen uten større protest fra våre folkevalgte. Jeg vil derfor henvise dere til dette oppropet, som har dette å si:

Vi risikerer at norske myndigheter innfører EUs datalagringsdirektiv uten større motstand.

Dette innebærer at all trafikkinformasjon fra mobilen din lagres. Hvor du har ringt, når du har ringt, hvem du har ringt til og hvor telefonene befant seg under oppringingen.

Det samme skjer med SMS og MMS. I tillegg vil den samme registreringen skje med e-posten du sender.

Det er i første omgang ikke snakk om å lagre innholdet. Men vi vet ikke når det blir foreslått.

Dette er et grovt overgrep mot personvernet og den enkeltes frihetsfølelse. Det er et overgrep mot enkeltpersoners integritet.

Det er ikke noe krav om at Norge må innføre dette. Det er ikke for sent å si nei. Derfor gjør underskriverne av dette oppropet nettopp det. Vi ønsker ikke EUs datalagringsdirektiv i Norge.

Jeg vil også be dere lese denne artikkelen, skrevet av Georg Apenes, Direktør i Datatilsynet. Vi kan være glade for at vi har et så oppegående datatilsyn i Norge. Han spør seg: «Hvorfor ropes det på den totale overvåkning i en liberal rettstat som Norge?»

Nederst i denne artikkelen fant jeg et lite ironisk gullkorn, nemlig:

Personvern

No comments

Comments are closed.