Religion under lupen

Ni europeiske universiteter startet på slutten av fjoråret et forskningssamarbeid, ledet av University of Oxford, som skal ta for seg religion. Fagfelt som psykologi, biologi, atropologi og historie skal samarbeide for å nå disse målene ifølge hjemmesiden til prosjektet:

  1. To characterize precisely the main elements of the universal religious repertoire and the extent of its variation
  2. To establish the principal causes of the universal religious repertoire
  3. To account for variations in the degree of elaboration (and emphasis) of each element of the repertoire in different religious traditions, contemporaneously and historically
  4. To develop models for simulating future courses of transformation in specified religious systems

Dette er utvilsomt en stor oppgave ettersom religion har så å si vært imun for en en bred kritisk, objektiv og empirisk gjennomgang gjennom nesten hele den moderne vitenskapens historie.  Det er en enorm datainnsamling som må til for å nå mål nummer 1 og 3 og for å nå mål nummer 2 må man finne de psykologiske og/eller biologiske årsakene til at religion oppstår. Det er så vidt jeg vet ingen god teori på hvordan religion oppstår og viderebringes, men noen sier at barns medfødte lettroendhet er en evolusjonær egenskap som kan være en årsak til religion.

Det spennende blir når datagrunnlaget er stort nok til å lage en datasimulering som kan forutsi hvordan religioner vil endre seg framover. Man kan se for seg at en slik simulering kan hjelpe til med å løse internasjonale konflikter. Kanskje man også kunne lagt den inn i dataspill slik at man kan få enda mer realistiske strategi- og krigsspill.

Det historiske aspektet er også spennende med tanke på hvordan religion har beveget seg fra å være en ganske ikke-spirituell affære og en slags vitenskapelig forklaring på naturfenomen slik den var i den greske antikken, til et mer utelukkende spirituelt konsept slik vi ser i dagens trender med veksten av alternativer slik som Märthas engleskole og evangelisme.

Anbefalt lesning om dette prosjektet: En kommentar fra New Scientist av A. C. Grayling

No comments

Comments are closed.