Assistentkirkegården

Assistent-kirkegården er en gammel og utslitt gravplass i Bergen som blant annet inneholder graven til Ole Bull og Fredrik Meltzer, han som tegnet det norske flagget. Gravplassen ble anlagt i 1837 og var først og fremst forbeholdt overklassen i Bergen.


Det er flere slike typer graver på kirkegården, men denne er spesielt ødelagt.


Denne ser ut som en grav som er typisk for diverse dataspill.


Korsene er typiske for disse gravene.

No comments

Comments are closed.