Bioteknologinemndsnemnda og HPV-vaksinen

Jeg har bestemt meg å midlertidig fungere som nemnd for Bioteknologinemnda i og med at Bioteknologinemnda nylig har bestemt seg for å gå ut mot regjeringens avgjørelse om å innlemme HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. De mener at saken har vært drøftet for lite og at det er uklarheter om virkningen og bivirkninger av vaksinen. Bakgrunnen for dette er en fersk masteroppgave som har studert dokumentene som ligger til grunn for regjeringens avgjørelse.

Denne masteroppgaven er veiledet av ingen ringere enn lederen for Bioteknologinemnda, Sissel Rogne. Jeg kaller dette en klar interessekonflikt, noe som er ironisk siden det er en av tingene Bioteknologinemnda anklager regjeringen og forskerene som har støttet avgjørelsen for (om enn litt mellom linjene):

«Oppgaven sier blant annet at en sterk vilje blant fagfolk til å få vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, kan ha påvirket prosessen i ukjent omfang.»

Når ble det forresten negativt at fagfolk anbefaler en ting?

Uttalelsen til nemnda lukter også av kristenkonservative argumenter på linje med de man finner i USA nå de peker på de «de etiske og moralske sider» ved saken. I USA har konservative kristne vært motstandere av denne vaksinen fordi den skal forebygge en seksuelt overførbar sykdom og skal gis til unge jenter før de er seksuelt aktive. De mener visst at dette oppfordrer til seksuell omgang og sidestiller det med prevensjon. Dette synet mener jeg kommer klart frem når medlem i nemnda Torleiv Ole Rognum sier:

«- Det er snakk om å vaksinere tolvåringer som ikke har samtykkekompetanse, og man bør spørre om dette er den riktige strategien for å forebygge livmorhalskreft»

og

«- Det er uklarheter om den ønskede virkningen, om de etiske og moralske sider ved hele strategien og uklarhet om bivirkningene, sier Rognum.»

Dette er et uklokt utspill av Bioteknologinemnda og jeg håper ikke det gir blod på tann for motstanderene av vaksinasjon. Det forholdsvis nylige oppblusset av vaksinasjonsmotstand startet i Storbritannia etter publikasjonen av en studie som senere viste seg å være oppdiktet. Det hadde vært synd hvis vi fikk tilsvarende oppblomstring her i Norge på grunn av en veileders gest til sin masterstudent…

Det er forøvrig et bra forsvar av HPV-vaksinen her: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2836689.ece

2 Comments

  1. I denne debatten vil det være mulig å betale fagfolk for å forsvare begge parter. Det er forresten ikke helt uvanlig. Som det kommer frem av min hjemmeside er det kanskje ikke helt usannsynlig at jeg trives med naturlig tilskudd. Til mer ting er prosessert til mindre naturlig er det for meg og da vil jeg ha mindre av det. Vaksiner har jeg ikke sett vokse på trær og da vil jeg ha lite av det. Selv en tidligere ingeniør kan uttale slik…

  2. Jeg skjønner ikke helt hva du mener her. Fagfolk blir ikke betalt for å forsvare en part framfor en annen; de blir betalt for å fremme folkehelsen. I dette tilfelle har de kommet fram til at HPV-vaksinen vil gjøre akkurat det, og de har et vesentlig empirisk grunnlag bak seg.

    Man kan selvfølgelig kritisere det empiriske grunnlaget, men det er ikke det som blir gjort her.